Algemene voorwaarden

Zodra uw boeking en of consultaanvraag is afgerond, stemt u in met deze voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die tijdens het proces worden verstrekt.

Deel A: Algemene voorwaarden SurgeryBooking
Deel B: Gebruikers SurgeryBooking
Deel C: Klinieken SurgeryBooking
Deel D: Consultaanvragen SurgeryBooking
Deel E: Boekingen SurgeryBooking
Deel F: Aanvullende diensten SurgeryBooking

De Nederlandse versie van deze Voorwaarden is het origineel. In het geval van een geschil over de Voorwaarden, of indien er een conflict ontstaat tussen de Voorwaarden in het Nederlands en een andere taal, zijn de Voorwaarden zoals ze in het Nederlands verschijnen, leidend, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SurgeryBooking: Online platform waar gebruikers chirurgische diensten kunnen vinden, vergelijken en boeken bij verschillende zorgverleners
 2. Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten aangeboden door SurgeryBooking, ongeacht of dit plaatsvindt via de website, mobiele applicatie of andere beschikbare kanalen.
 3. Kliniek: Een medische instelling of faciliteit die haar diensten aanbiedt via SurgeryBooking. Klinieken kunnen verschillende medische procedures en operaties uitvoeren, en ze worden gepresenteerd op het platform voor gebruikers om geschikte chirurgische diensten te vinden en te boeken.

A. Algemene voorwaarden SurgeryBooking

A1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door SurgeryBooking ("wij," "ons," of "onze") aan gebruikers van de website en mobiele applicatie, hierna aangeduid als "SurgeryBooking."
 2. SurgeryBooking behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie op de website van SurgeryBooking.
 3. Door gebruik te maken van de diensten van SurgeryBooking, gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen SurgeryBooking en de gebruiker, met betrekking tot het gebruik van de online platformdienst en het boeken van chirurgische diensten.

A2. Gebruik van SurgeryBooking

 1. Door SurgeryBooking te gebruiken, stemt u in met en bent u gebonden aan deze Voorwaarden, ons Privacybeleid en alle andere beleidsregels en richtlijnen die op SurgeryBooking worden gepubliceerd.
 2. U dient verantwoordelijk en zorgvuldig gebruik te maken van SurgeryBooking en mag de dienst niet gebruiken voor illegale, ongepaste of frauduleuze activiteiten.
 3. U dient ten minste 18 jaar oud te zijn om SurgeryBooking te gebruiken.

A3. Ons platform

 1. Klinieken moeten accuratesse in acht nemen bij het verstrekken van informatie, en wij zullen redelijke zorg betrachten om ons platform aan te bieden. Tenzij wij in gebreke zijn gebleven of nalatig zijn geweest, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, onderbrekingen of ontbrekende informatie. Wij zullen ons echter inspannen om deze te corrigeren of te herstellen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.
 2. Wij streven voortdurend naar verbetering van de ervaring van onze gebruikers bij SurgeryBooking. Daarom kunnen verschillende ontwerpen, content, diensten, enzovoort aan verschillende gebruikers worden getoond om hun reacties te evalueren. Hierdoor is het mogelijk dat sommige diensten of voorwaarden variëren wanneer gebruikers ons platform bezoeken.
 3. Het gebruik van ons platform impliceert geen aanbeveling of goedkeuring van enige kliniek of diens diensten, medewerkers etc. Ons Platform dient niet als aanbeveling of goedkeuring van welke kliniek dan ook, inclusief hun chirurgen, medische- en cosmetische behandelingen.
 4. Wij zijn geen contractpartij in de overeenkomst tussen gebruikers en klinieken. De kliniek is volledig verantwoordelijk voor de medische ervaring. Wij zijn geen partij in de overeenkomst tussen gebruiker en de kliniek. De kliniek draagt volledige verantwoordelijkheid voor een consult of medische- en cosmetische behandeling.
 5. Om een consult/boeking te maken, moeten gebruikers een account aanmaken. Zorg ervoor als kliniek dat alle informatie, inclusief betalings- en contactgegevens, correct en up-to-date is om te voorkomen dat gebruikers geen toegang hebben tot hun medische ervaringen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten op hun account, dus zorg ervoor dat niemand anders er gebruik van maakt en houd gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk.

A4. Onze waarden

 1. U dient:
  . Onze waarden te respecteren.
  . Alle geldende wet- en regelgeving na te leven.
  . Het Platform niet te gebruiken voor het veroorzaken van overlast of het maken van valse consultaanvragen/boekingen.
  . De Medische Ervaring en/of het Platform te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel.
  . Geen overlast of schade te veroorzaken en zich niet ongepast te gedragen ten opzichte van het personeel van de Kliniek (of anderen, wat dat betreft).

A5. Prijzen

 1. De vermelde prijzen op SurgeryBooking zijn gebaseerd op informatie verstrekt door de Klinieken en kunnen variëren op basis van de specifieke medische procedure, bijkomende diensten, of andere factoren.
 2. Betalingen worden veilig verwerkt via ons online betalingssysteem. Eventuele extra kosten, zoals belastingen, toeslagen of administratieve kosten, worden duidelijk weergegeven tijdens het boekingsproces.
 3. Wij streven naar nauwkeurigheid bij het weergeven van prijsinformatie op ons Platform. Desondanks kunnen fouten optreden, en SurgeryBooking behoudt zich het recht voor om eventuele onjuistheden te corrigeren. In het geval van een fout in de prijsopgave, zullen wij de Gebruiker op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de boeking te bevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of de boeking te annuleren zonder enige verplichting.
 4. Prijzen kunnen worden weergegeven in verschillende valuta's. Gebruikers kunnen de gewenste valuta kiezen tijdens het boekingsproces. Houd er rekening mee dat de gekozen valuta slechts een indicatie is, en de uiteindelijke facturering zal plaatsvinden in de valuta van de Kliniek.

A6. Betalingen

 1. SurgeryBooking maakt gebruik van een veilig en versleuteld online betalingssysteem om betalingen te verwerken. Bij het boeken van een Medische Ervaring via ons Platform gaat u akkoord met het gebruik van dit betalingssysteem.
 2. Betalingen worden direct verwerkt via ons betalingssysteem zodra u een boeking maakt. U ontvangt een bevestiging van uw betaling per e-mail, samen met alle relevante details met betrekking tot de boeking.
 3. Als Gebruiker bent u verantwoordelijk voor het tijdig en correct verrichten van betalingen voor de geboekte Medische Ervaring. Zorg ervoor dat uw betaalgegevens, waaronder creditcardinformatie, up-to-date en geldig zijn.
 4. Eventuele extra kosten, zoals belastingen, toeslagen of administratieve kosten, worden duidelijk vermeld tijdens het boekingsproces. Door de boeking te bevestigen, stemt u in met de betaling van deze extra kosten.

A7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. SurgeryBooking en alle bijbehorende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, video's en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven eigendom van SurgeryBooking. Gebruikers krijgen een beperkte, niet-exclusieve licentie om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
 2. Gebruikers/klinieken behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die zij op het Platform plaatsen. Door dergelijke inhoud te plaatsen, verlenen gebruikers SurgeryBooking echter een wereldwijde, royaltyvrije licentie om deze inhoud te gebruiken, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verspreiden en openbaar weer te geven in verband met de diensten van SurgeryBooking.
 3. SurgeryBooking respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt gebruikers om inbreuk op deze rechten te melden. Indien SurgeryBooking van mening is dat er sprake is van inbreuk, kan het passende maatregelen nemen, waaronder het verwijderen van de betreffende inhoud.
 4. Het gebruik van merknamen, logo's of andere handelsmerken van SurgeryBooking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

A8. Interactie tussen gebruiker en kliniek

 1. Ons toegewijde team staat klaar om u te ondersteunen bij de communicatie met een Kliniek. Wij streven ernaar om een vlotte interactie mogelijk te maken en eventuele vragen of zorgen op te lossen.
 2. Ondanks onze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat uw berichten aan de Kliniek worden gelezen of dat verzoeken onmiddellijk worden ingewilligd. Factoren zoals de beschikbaarheid van het medische personeel en andere operationele overwegingen kunnen de reactietijd beïnvloeden.
 3. Het initiëren van contact, zowel van uw kant als van de kant van de Kliniek, schept op zichzelf geen juridische basis voor vervolgstappen. Het aangaan van communicatie met een Kliniek vormt geen garantie voor acceptatie van een behandeling, operatie of andere medische diensten. Verdere stappen en overeenkomsten zijn onderworpen aan de voorwaarden en procedures zoals vastgesteld door de betreffende Kliniek.
 4. Wij streven naar het handhaven van de privacy en vertrouwelijkheid van uw communicatie met de Kliniek. Echter, vanwege de aard van medische dienstverlening, is het belangrijk om bewust te zijn van het feit dat sommige informatie mogelijk moet worden gedeeld met de Kliniek om een geschikte medische ervaring te waarborgen.
 5. Wij moedigen gebruikers aan om beleefd en respectvol te communiceren met de Kliniek. Ongepast gedrag kan leiden tot het beëindigen van de communicatie en eventueel annuleren van de consultaanvraag/boeking, conform het beleid van SurgeryBooking.
 6. Indien er zich problemen voordoen tijdens de communicatie met de Kliniek, staat ons ondersteuningsteam tot uw beschikking. Neem contact met ons op voor hulp bij eventuele onduidelijkheden of geschillen.

A9. Annuleringen en wijziging van consultaanvragen/boekingen

 1. Klinieken behouden het recht om aanvragen te weigeren of consultaanvraag/boekingen te annuleren via het kliniekportaal. SurgeryBooking kan geen garantie bieden dat alle aanvragen worden geaccepteerd of dat boekingen worden gehonoreerd door de kliniek. Indien een aanvraag wordt geweigerd of een consultaanvraag/boeking wordt geannuleerd door de kliniek, zal SurgeryBooking zich inspannen om alternatieve opties te bieden aan de gebruiker, indien mogelijk.
 2. Gebruikers hebben de mogelijkheid om aanvragen of consultaanvraag/boekingen te weigeren of te annuleren via het gebruikersportaal. Het annuleren van een consultaanvraag/boeking kan onderhevig zijn aan bepaalde voorwaarden en annuleringskosten, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van SurgeryBooking en het beleid van de betreffende kliniek. Gebruikers worden aangemoedigd om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat zij een aanvraag indienen of een consultaanvraag/boeking maken.
 3. SurgeryBooking zal trachten gebruikers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele annuleringen of wijzigingen met betrekking tot hun consultaanvragen of boekingen. Indien nodig zal SurgeryBooking samenwerken met de betrokken partijen om passende oplossingen te vinden en de gebruiker te ondersteunen bij het vinden van alternatieve opties.
 4. SurgeryBooking is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen of geschillen die voortvloeien uit annuleringen of wijzigingen in consultaanvragen of boekingen. Dergelijke aangelegenheden vallen onder de verantwoordelijkheid en het beleid van de Kliniek.
 5. Voor meer informatie over annuleringsvoorwaarden, procedures of voor ondersteuning bij annuleringen en wijzigingen, staat ons ondersteuningsteam tot uw beschikking. Neem contact met ons op voor hulp en begeleiding.

A10. Geschillen bij consultaanvragen en boekingen

 1. Bij vragen of klachten met betrekking tot uw consultaanvragen of boekingen nodigen wij u uit om contact op te nemen met ons Klantenserviceteam via surgerybooking.com/contact. Om onze ondersteuning efficiënt en effectief te laten verlopen, vragen wij u vriendelijk om voorafgaand aan uw contact de volgende informatie beschikbaar te hebben:
 • Een beknopte samenvatting van het probleem, inclusief uw gewenste oplossing
 • Eventuele ondersteunende documenten, zoals bankafschriften, foto's of ontvangstbewijzen.
 1. Alle vragen en klachten worden zorgvuldig gedocumenteerd, waarbij de meest urgente kwesties met de hoogste prioriteit worden behandeld. Ons doel is om uw zorgen op een efficiënte en bevredigende wijze aan te pakken.
 2. Wij streven ernaar geschillen in de eerste plaats intern op te lossen, en we nemen actief deel aan het proces van geschillenbeslechting. Het Klantenserviceteam zal trachten om samen met u tot een oplossing te komen. SurgeryBooking is echter niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures te aanvaarden die worden beheerd door externe, onafhankelijke bureaus.
 3. Wij streven naar transparantie in onze communicatie met betrekking tot geschillen. Ons Klantenserviceteam zal u op de hoogte houden van de voortgang en zal er alles aan doen om een bevredigende oplossing te bereiken.

A11. Aansprakelijkheid

 1. SurgeryBooking vervult de rol van tussenpersoon en faciliteert de consultaanvraag/boeking van medische- en cosmetische behandelingen tussen gebruikers en klinieken. Het is belangrijk op te merken dat SurgeryBooking niet verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de behandelingen zelf, noch voor de uiteindelijke resultaten van deze behandelingen.
 2. In overeenstemming met verplichte consumentenwetgeving zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor de kosten die u rechtstreeks als gevolg van ons falen heeft opgelopen. Dit betekent dat wij, voor zover wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk zijn voor zaken zoals:
 • Indirecte verliezen of gevolgschade.
 • Onjuiste informatie over een kliniek, chirurg, medische- en cosmetische behandeling.
 • Producten, diensten, of acties van een kliniek of andere zakelijke partner.
 • Fouten in e-mailadressen, telefoonnummers, of creditcardnummers (tenzij het onze fout is).
 • Overmacht of gebeurtenissen buiten onze controle.
 1. SurgeryBooking aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel veroorzaakt door medische- en cosmetische behandelingen die via ons platform zijn geboekt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich volledig bewust te zijn van de mogelijke risico's en gevolgen van de gekozen medische procedures.
 2. De aansprakelijkheid van SurgeryBooking is beperkt tot de kosten van de geboekte diensten. In geen geval zal SurgeryBooking aansprakelijk worden gesteld voor bijkomende kosten, gevolgschade, gederfde winst of enige andere indirecte schade.
 3. SurgeryBooking is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de dienstverlening als gevolg van overmacht, onvoorziene omstandigheden, of handelingen van derden die buiten onze controle liggen.
 4. Informatie en advies verstrekt door SurgeryBooking op het platform dienen slechts ter algemene voorlichting. Gebruikers worden aangemoedigd om onafhankelijk advies in te winnen bij gekwalificeerde medische professionals voor specifieke gezondheidsvragen.

A12. Maatregelen

 1. SurgeryBooking behoudt zich het recht voor om het recht van gebruikers om consultaanvragen/boekingen te maken te beperken, reeds gemaakte boekingen te annuleren en/of de toegang tot ons platform, klantenservice en/of gebruikersaccounts op te schorten. Deze maatregelen worden uitsluitend genomen indien er gegronde redenen zijn, zoals:
 • Gevallen van fraude of misbruik.
 • Niet-naleving van onze kernwaarden of van geldende wetten en voorschriften.
 • Ongepast of onrechtmatig gedrag, waaronder geweld, bedreigingen, of schendingen van privacy, zowel tegenover SurgeryBooking als tegenover klinieken met een profiel op ons platform of andere betrokken partijen.
 1. Indien SurgeryBooking om de genoemde redenen een consultaanvraag/boeking annuleert, heeft de gebruiker geen recht op terugbetaling. In de regel informeren wij de gebruiker over de reden voor de annulering, tenzij verstrekking van deze informatie (a) in strijd zou zijn met geldende wetten en/of (b) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten zou belemmeren. Indien een gebruiker van mening is dat zijn/haar consultaanvraag/boeking onterecht is geannuleerd, kan contact worden opgenomen met ons klantenserviceteam.
 2. SurgeryBooking streeft naar transparantie in het nemen van maatregelen en zal waar mogelijk de gebruiker informeren over de genomen stappen. Het verstrekken van deze informatie is bedoeld om duidelijkheid te bieden, behalve in situaties waarin dit juridisch beperkt is of de integriteit van het platform in gevaar zou brengen.
 3. Ons klantenserviceteam staat klaar om ondersteuning te bieden en vragen te beantwoorden met betrekking tot genomen maatregelen. Gebruikers worden aangemoedigd om contact op te nemen indien er onduidelijkheden zijn of als zij van mening zijn dat de genomen maatregelen onterecht zijn.

A13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederlandse wetgeving. Het gebruik van SurgeryBooking en de diensten die hieronder vallen, impliceert de aanvaarding van de toepasselijkheid van de Nederlandse wetgeving op alle aspecten van de overeenkomst tussen de gebruiker en SurgeryBooking.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland. SurgeryBooking streeft ernaar geschillen op een eerlijke, transparante en efficiënte manier op te lossen. Door gebruik te maken van het platform stemt de gebruiker ermee in dat geschillen, indien ze zich voordoen, worden behandeld door de bevoegde Nederlandse rechtbanken.
 3. SurgeryBooking staat open voor alternatieve geschillenbeslechting indien beide partijen hiermee instemmen. Dit kan onder meer bemiddeling, arbitrage of andere buitengerechtelijke procedures omvatten. De gebruiker wordt aangemoedigd contact op te nemen met SurgeryBooking's klantenserviceteam om te onderzoeken of alternatieve geschillenbeslechting mogelijk is.

B. Gebruikers SurgeryBooking

B1. Rechten en plichten

 1. Gebruikers van SurgeryBooking zijn verplicht een account aan te maken om gebruik te kunnen maken van de diensten die op het platform worden aangeboden. Bij het registreren van een account moeten gebruikers accurate en actuele informatie verstrekken, inclusief persoonlijke gegevens en contactinformatie. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het veilig en vertrouwelijk houden van hun accountgegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.
 2. Gebruikers zijn verplicht zich te registreren met nauwkeurige, actuele persoonlijke en medische informatie. Ze moeten de vertrouwelijkheid van hun accountinformatie waarborgen en zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder hun account plaatsvinden. Gebruikers worden aangemoedigd om respectvol en ethisch te communiceren met klinieken en andere gebruikers, en om het platform niet te gebruiken voor onwettige activiteiten.

B2. Correct gebruik

 1. Gebruikers verbinden zich ertoe SurgeryBooking te gebruiken voor legitieme doeleinden en zich te houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Het is gebruikers niet toegestaan om het platform te gebruiken voor frauduleuze, illegale of ongeoorloofde activiteiten, noch om de veiligheid of integriteit van het platform te schenden.
 2. Gebruikers worden aangemoedigd om oprechte en constructieve beoordelingen en feedback over hun ervaringen te delen. Het is echter verboden om valse, misleidende, lasterlijke of anderszins schadelijke informatie te posten. SurgeryBooking behoudt zich het recht voor om dergelijke content te verwijderen.
 3. Het delen van relevante medische informatie met klinieken is cruciaal om de juiste zorg te kunnen bieden. Gebruikers moeten waarheidsgetrouwe en volledige medische geschiedenis en huidige gezondheidstoestand verstrekken aan de kliniek voorafgaand aan de behandeling.

B3. Aansprakelijkheid en gedrag

 1. Gebruikers zijn aansprakelijk voor hun eigen gedrag en activiteiten op SurgeryBooking. Ongepast gedrag, waaronder intimidatie, misbruik, bedreigingen of schendingen van de privacy van anderen, wordt niet getolereerd. SurgeryBooking behoudt zich het recht voor om accounts te schorsen of te beëindigen van gebruikers die deze voorwaarden schenden.

B4. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Gebruikers dienen de intellectuele eigendomsrechten van SurgeryBooking en derden te respecteren, waaronder auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Het is gebruikers niet toegestaan om inhoud van het platform te kopiëren, reproduceren, wijzigen of verspreiden zonder voorafgaande toestemming.

B5. Privacy en gegevensbescherming

 1. SurgeryBooking hecht veel waarde aan de privacy van gebruikers en verbindt zich ertoe persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Door gebruik te maken van het platform stemmen gebruikers in met het verzamelen, gebruiken en delen van hun gegevens zoals beschreven in het privacybeleid van SurgeryBooking.

C. Klinieken SurgeryBooking

C1. Rechten en plichten

 1. Klinieken die hun diensten willen aanbieden op SurgeryBooking dienen zich te registreren en een profiel aan te maken. Bij registratie moeten klinieken accurate en volledige informatie verstrekken, inclusief contactgegevens, beschrijvingen van aangeboden behandelingen en eventuele vereisten voor consultatie of boeking.
 2. Klinieken zijn verplicht om diensten aan te bieden die voldoen aan de hoogste professionele en ethische normen. Ze moeten accurate, volledige en bijgewerkte informatie over hun diensten, kwalificaties, en prijzen verstrekken. Klinieken zijn verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en hygiënische omgeving voor alle behandelingen.

C2. Dienstverlening en kwaliteit

 1. Klinieken verbinden zich ertoe hoogwaardige medische en cosmetische diensten te leveren aan gebruikers van SurgeryBooking. Dit omvat het naleven van alle toepasselijke wetten, voorschriften en richtlijnen met betrekking tot medische praktijken, hygiëne en patiëntenzorg.
 2. Klinieken dienen op een constructieve manier feedback van gebruikers te ontvangen en, indien mogelijk, verbeteringen door te voeren om de kwaliteit van de zorg te verhogen. Ze hebben ook het recht om te reageren op feedback om misverstanden te verhelderen of aanvullende informatie te verstrekken.

C3. Transparantie en informatie

 1. Klinieken zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en actuele informatie op hun profiel op SurgeryBooking. Dit omvat prijzen, beschikbaarheid, behandelingsdetails en eventuele andere relevante informatie die gebruikers nodig kunnen hebben om een weloverwogen beslissing te nemen.
 2. Van klinieken wordt verwacht dat ze op een duidelijke, respectvolle en tijdige manier communiceren met gebruikers. Ze moeten zorgen voor een veilige, respectvolle omgeving voor alle gebruikers, vrij van discriminatie, intimidatie of ander ongepast gedrag.

C4. Boekingen en afspraken

 1. Klinieken stemmen ermee in om boekingsaanvragen en afspraken die via SurgeryBooking worden gemaakt, te honoreren, tenzij er geldige redenen zijn voor weigering, zoals volledige bezetting of andere operationele beperkingen. Het is belangrijk dat klinieken tijdig reageren op boekingsverzoeken en afspraken bevestigen om de beste gebruikerservaring te garanderen.

C5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Klinieken zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de aangeboden behandelingen. SurgeryBooking is een tussenpersoon en draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitkomst van de behandelingen of voor enige schade die daaruit voortvloeit. Klinieken dienen hun eigen aansprakelijkheidsverzekering te hebben om eventuele onvoorziene situaties te dekken.

C6. Integriteit en gedrag

 1. Klinieken dienen zich te houden aan ethische normen en professionele gedragscodes in hun interacties met gebruikers en SurgeryBooking. Ongepast gedrag, zoals misleiding, intimidatie of schending van de privacy van gebruikers, wordt niet getolereerd en kan leiden tot opschorting of beëindiging van het profiel op SurgeryBooking.
 2. Klinieken worden aangemoedigd om nauw samen te werken met SurgeryBooking om de beste gebruikerservaring te garanderen. Dit omvat tijdige communicatie, het bieden van nauwkeurige informatie en het actief bijdragen aan het oplossen van eventuele geschillen of klachten van gebruikers.

D. Consultaanvragen SurgeryBooking

D1. Ontvangst van consultaanvragen

 1. Klinieken die zich hebben geregistreerd op SurgeryBooking stemmen ermee in om consultaanvragen te ontvangen van gebruikers die geïnteresseerd zijn in hun diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de kliniek om deze aanvragen tijdig en adequaat te behandelen, en om indien nodig verdere informatie te verstrekken aan de gebruiker.
 2. Door een consultaanvraag in te dienen op SurgeryBooking stemmen bezoekers ermee in dat hun informatie, inclusief persoonlijke gegevens en medische geschiedenis, wordt gedeeld met de gekozen kliniek. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het faciliteren van de consultaanvraag en het bieden van gepaste medische zorg door de kliniek.

D2. Naleving van afspraken

 1. Klinieken zijn verplicht om consultafspraken die zijn gemaakt via SurgeryBooking na te komen, tenzij er geldige redenen zijn voor annulering of wijziging. Het is belangrijk dat klinieken duidelijke en eerlijke communicatie handhaven met gebruikers met betrekking tot de beschikbaarheid van afspraken en eventuele wijzigingen in planningen.
 2. Klinieken behouden zich het recht voor om consultafspraken te verplaatsen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals onverwachte personeelswijzigingen, operationele beperkingen of andere redenen die de normale gang van zaken beïnvloeden. Klinieken dienen gebruikers tijdig op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en indien mogelijk alternatieve afspraken aan te bieden.
 3. Bezoekers die een consultaanvraag hebben ingediend op SurgeryBooking behouden zich het recht voor om de aanvraag te annuleren indien nodig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gebruiker om persoonlijke redenen niet in staat is om de afspraak bij te wonen of als er wijzigingen zijn in de behoeften van de gebruiker. Gebruikers wordt geadviseerd om de annuleringsvoorwaarden van de kliniek te raadplegen voordat zij een aanvraag annuleren.

D3. Accurate informatie

 1. Klinieken dienen accurate en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot beschikbaarheid, prijzen, voorwaarden en andere relevante details met betrekking tot consultaanvragen. Het is van cruciaal belang dat gebruikers kunnen vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door de kliniek op SurgeryBooking.
 2. Gebruikers die een consultaanvraag indienen op SurgeryBooking dienen ook accurate en actuele informatie te verstrekken, zoals persoonlijke gegevens en relevante medische geschiedenis. Het verstrekken van correcte informatie is essentieel voor een effectieve consultatie en het bieden van passende medische zorg door de kliniek.

D4. Professioneel gedrag

 1. Klinieken worden verwacht professioneel en respectvol te zijn in hun interacties met gebruikers die consultaanvragen indienen. Ongepast gedrag, zoals misleiding, intimidatie of ongepaste communicatie, wordt niet getolereerd en kan leiden tot opschorting of beëindiging van het profiel op SurgeryBooking.

D5. Kwaliteit van dienstverlening

 1. Klinieken dienen hoogwaardige dienstverlening te bieden tijdens consultafspraken die zijn gemaakt via SurgeryBooking. Dit omvat het naleven van de hoogste professionele normen en het leveren van zorg van hoge kwaliteit aan de gebruikers die het platform gebruiken.
 2. Gebruikers van SurgeryBooking hebben de mogelijkheid om een review te plaatsen over de kwaliteit van de dienstverlening die zij hebben ontvangen van de kliniek. Deze reviews bieden waardevolle informatie voor andere gebruikers en helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot hun gezondheidszorgbehoeften.
 3. Gebruikers worden aangemoedigd om eerlijke en constructieve feedback te geven over hun ervaringen met de kliniek. Het doel van de reviews is om zowel positieve aspecten als mogelijke verbeterpunten te benadrukken, zodat andere gebruikers een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

D6. Samenwerking met SurgeryBooking

 1. Klinieken worden aangemoedigd om nauw samen te werken met SurgeryBooking om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Dit omvat het tijdig beantwoorden van vragen van gebruikers, het verstrekken van aanvullende informatie indien nodig, en het actief bijdragen aan het oplossen van eventuele geschillen of klachten van gebruikers.

E. Boekingen SurgeryBooking

E1. Ontvangst van boekingen

 1. Klinieken die zich hebben geregistreerd op SurgeryBooking stemmen ermee in om boekingsaanvragen te ontvangen van gebruikers die geïnteresseerd zijn in hun diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de kliniek om deze aanvragen tijdig en adequaat te behandelen, en om indien nodig verdere informatie te verstrekken aan de gebruiker.
 2. Door een boekingsaanvraag in te dienen op SurgeryBooking stemmen bezoekers ermee in dat hun informatie, inclusief persoonlijke gegevens en relevante details met betrekking tot de behandeling, wordt gedeeld met de gekozen kliniek. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het faciliteren van de boekingsaanvraag en het bieden van de geplande medische zorg door de kliniek.

E2. Naleving van afspraken

 1. Klinieken zijn verplicht om boekingsafspraken die zijn gemaakt via SurgeryBooking na te komen, tenzij er geldige redenen zijn voor annulering of wijziging. Het is belangrijk dat klinieken duidelijke en eerlijke communicatie handhaven met gebruikers met betrekking tot de beschikbaarheid van afspraken en eventuele wijzigingen in planningen.
 2. Klinieken behouden zich het recht voor om boekingsafspraken te verplaatsen in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals onverwachte personeelswijzigingen, operationele beperkingen of andere redenen die de normale gang van zaken beïnvloeden. Klinieken dienen gebruikers tijdig op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen en indien mogelijk alternatieve afspraken aan te bieden.
 3. Bezoekers die een boekingsaanvraag hebben ingediend op SurgeryBooking behouden zich het recht voor om de aanvraag te annuleren indien nodig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de gebruiker om persoonlijke redenen niet in staat is om de afspraak bij te wonen of als er wijzigingen zijn in de behoeften van de gebruiker. Gebruikers wordt geadviseerd om de annuleringsvoorwaarden van de kliniek te raadplegen voordat zij een aanvraag annuleren.

E3. Accurate informatie

 1. Klinieken dienen accurate en actuele informatie te verstrekken met betrekking tot beschikbaarheid, prijzen, voorwaarden en andere relevante details met betrekking tot boekingsaanvragen. Het is van cruciaal belang dat gebruikers kunnen vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door de kliniek op SurgeryBooking.
 2. Gebruikers die een boekingsaanvraag indienen op SurgeryBooking dienen ook accurate en actuele informatie te verstrekken, zoals persoonlijke gegevens en eventuele specifieke vereisten voor de behandeling. Het verstrekken van correcte informatie is essentieel voor een soepele afhandeling van de boeking en het bieden van passende medische zorg door de kliniek.

E4. Professioneel gedrag

 1. Klinieken worden verwacht professioneel en respectvol te zijn in hun interacties met gebruikers die boekingsaanvragen indienen. Ongepast gedrag, zoals misleiding, intimidatie of ongepaste communicatie, wordt niet getolereerd en kan leiden tot opschorting of beëindiging van het profiel op SurgeryBooking.

E5. Kwaliteit van dienstverlening en feedback

 1. Klinieken dienen hoogwaardige dienstverlening te bieden tijdens boekingsafspraken die zijn gemaakt via SurgeryBooking. Dit omvat het naleven van de hoogste professionele normen en het leveren van zorg van hoge kwaliteit aan de gebruikers die het platform gebruiken.
 2. Gebruikers van SurgeryBooking hebben de mogelijkheid om een review te plaatsen over de kwaliteit van de dienstverlening die zij hebben ontvangen van de kliniek. Deze reviews bieden waardevolle informatie voor andere gebruikers en helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot hun gezondheidszorgbehoeften.
 3. Gebruikers worden aangemoedigd om eerlijke en constructieve feedback te geven over hun ervaringen met de kliniek. Het doel van de reviews is om zowel positieve aspecten als mogelijke verbeterpunten te benadrukken, zodat andere gebruikers een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen.

E6. Samenwerking met SurgeryBooking

 1. Klinieken worden aangemoedigd om nauw samen te werken met SurgeryBooking om een optimale gebruikerservaring te garanderen. Dit omvat het tijdig beantwoorden van vragen van gebruikers, het verstrekken van aanvullende informatie indien nodig, en het actief bijdragen aan het oplossen van eventuele geschillen of klachten van gebruikers.

F. Aanvullen diensten SurgeryBooking

F1. Beschikbaarheid en aanbod

 1. SurgeryBooking kan aanvullende diensten aanbieden aan gebruikers en klinieken om hun ervaring op het platform te verbeteren. Deze aanvullende diensten kunnen variëren van extra functies tot speciale aanbiedingen en promotionele activiteiten.
 2. De beschikbaarheid van aanvullende diensten kan afhangen van verschillende factoren, waaronder de regio, het type behandelingen en de voorwaarden van individuele klinieken. SurgeryBooking streeft ernaar om een divers aanbod van aanvullende diensten te bieden die voldoen aan de behoeften en voorkeuren van gebruikers en klinieken.

F2. Gebruik van aanvullende diensten

 1. Gebruik van aanvullende diensten op SurgeryBooking is onderworpen aan de algemene voorwaarden en beleidsregels van het platform, evenals eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op de betreffende dienst. Gebruikers en klinieken worden aangemoedigd om deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat ze gebruikmaken van aanvullende diensten.
 2. Door gebruik te maken van aanvullende diensten op SurgeryBooking stemmen gebruikers en klinieken ermee in om de geldende voorwaarden en beleidsregels na te leven. Dit omvat het respecteren van eventuele beperkingen of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van specifieke functies of aanbiedingen.

F3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 1. SurgeryBooking aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van aanvullende diensten door gebruikers of klinieken. Gebruik van deze diensten is op eigen risico en gebruikers en klinieken worden aangemoedigd om voorzorgsmaatregelen te nemen en eventuele vragen of problemen te melden aan het ondersteuningsteam van SurgeryBooking.
 2. SurgeryBooking behoudt zich het recht voor om aanvullende diensten op elk moment te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving aan gebruikers of klinieken. Eventuele wijzigingen in aanvullende diensten zullen worden gecommuniceerd via de website of andere passende kanalen.

F4. Content SurgeryBooking

 1. SurgeryBooking kan blogs, verhalen en sociale berichten publiceren op het platform om gebruikers en klinieken te voorzien van aanvullende informatie, tips, nieuws en andere relevante inhoud met betrekking tot medische behandelingen, gezondheid en welzijn.
 2. De informatie verstrekt in blogs, verhalen en sociale berichten op SurgeryBooking is bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch advies of vervanging daarvan. Gebruikers en klinieken wordt geadviseerd om professioneel advies in te winnen bij gekwalificeerde zorgverleners voordat zij beslissingen nemen over medische behandelingen of procedures.
 3. SurgeryBooking streeft ernaar om betrouwbare en accurate informatie te verstrekken in blogs, verhalen en sociale berichten. Alle inhoud wordt zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd door gekwalificeerde professionals om de kwaliteit en nauwkeurigheid te waarborgen.
 4. Ondanks de inspanningen om de informatie op SurgeryBooking actueel en correct te houden, kan SurgeryBooking niet garanderen dat alle informatie volledig accuraat of up-to-date is. Gebruikers en klinieken worden aangemoedigd om zelfstandig onderzoek te doen en te verifiëren of de verstrekte informatie van toepassing is op hun specifieke situatie.