Privacyvoorwaarden

In deze privacyverklaring ('Verklaring') wordt uiteengezet hoe SurgeryBooking B.V. persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en anderszins verwerkt. Deze Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruikmaken van ons platform en diensten voor het plaatsen van consults en boekingen bij een kliniek.

1. Verzamelen persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, samen met informatie over de apparaten die u gebruikt om door het platform van SurgeryBooking B.V. te navigeren (bijvoorbeeld uw computer, mobiel of andere middelen), worden door ons verkregen, verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden aan ons verstrekt wanneer u een account aanmaakt, consult- of boekingsaanvraag doet, een review plaatst of op andere wijze contact met ons opneemt.

De persoonsgegevens die u vrijwillig deelt, gegevens die automatisch worden verzameld, en informatie verkregen uit externe bronnen, worden door SurgeryBooking B.V. verwerkt voor de specifieke doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring.

1.1 Vrijwillige verstrekking
Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, vormen een essentieel onderdeel van onze interactie met u in het kader van SurgeryBooking B.V. en de bijbehorende diensten. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door u worden verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, het aanmaken van een account op ons platform, het indienen van consult- of boekingsaanvragen, het plaatsen van reviews, of door op andere wijze contact met ons op te nemen. In al deze gevallen streven we ernaar uw persoonlijke informatie veilig en vertrouwelijk te behandelen, met het uiteindelijke doel om een naadloze en gepersonaliseerde ervaring te bieden in het kader van onze dienstverlening. Of u nu een consult plant, een review deelt of simpelweg in contact wilt komen met SurgeryBooking B.V., uw vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens helpt ons om u beter van dienst te zijn en onze services continu te verbeteren. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw privacy en nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en verwerkt, in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

1.2 Automatisch verzamelen
Automatisch verzamelde gegevens zijn inherent aan uw interactie met SurgeryBooking B.V. Wanneer u ons platform bezoekt, registreren we technische details over uw apparatuur, browse-activiteiten en patronen. Het verzamelen van deze persoonsgegevens vindt plaats met uw voorafgaande toestemming of in overeenstemming met geldende wetgeving. Cookies, serverlogboeken en vergelijkbare technologieën worden ingezet om deze informatie vast te leggen. Onze zelflerende algoritmen analyseren deze gegevens om content te genereren die nauw aansluit op uw gebruikerservaring. Hierbij wordt rekening gehouden met uw specifieke interesses en voorkeuren, waardoor onze Diensten meer op maat worden gemaakt en in het algemeen worden geoptimaliseerd.

Voor meer gedetailleerde informatie over ons cookiebeleid verwijzen we u naar het betreffende gedeelte hierboven (Cookies). Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om socialemediasites te gebruiken voor het aanmaken van een account of het koppelen van uw account aan de desbetreffende socialemediasite. Indien u hiervoor kiest, kan dit ons automatisch toegang verschaffen tot bepaalde persoonsgegevens die de socialemediasite over u bewaart. Dit kan variëren van bekeken inhoud en 'likes' tot informatie over de advertenties die u zijn getoond of waarop u hebt geklikt. Zodra we dergelijke informatie ontvangen, streven we ernaar uw ervaring bij SurgeryBooking B.V. verder te personaliseren in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Wij hechten veel waarde aan transparantie en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, rekening houdend met uw privacy en de geldende wet- en regelgeving.

1.3 Extra bronnen
Externe bronnen, waaronder advertentienetwerken, socialemediaplatforms zoals Facebook, en technische betalings- en leveringsdienstverleners buiten de EU, kunnen ons voorzien van persoonsgegevens. Dit gebeurt met het doel om de aankoop van onze diensten te ondersteunen, de effectiviteit van marketingcampagnes te meten en uw voorkeuren beter te begrijpen. Wanneer dergelijke gegevens worden ontvangen, controleren we of derden wettelijk gemachtigd zijn om ze met ons te delen en of ze over de vereiste toestemming beschikken.

2. Persoonsgegevens

Wanneer u gebruikmaakt van de diensten van SurgeryBooking B.V. en met ons communiceert, worden uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt. In de punten die u hieronder kunt lezen gaan we gedetailleerd in op de wijze waarop we zorgvuldig uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Tevens zullen we uiteenzetten met welk specifiek doel wij deze gegevens benutten.

2.1 Cookies
Indien u gebruik maakt van ons platform, hanteren we verschillende soorten cookies en aanverwante online tracking technologieën (die we in het kader van deze Cookieverklaring ook als 'cookies' aanduiden).

De diversiteit aan cookies biedt verschillende functionaliteiten, waarbij hun inzet variëert. Zo worden cookies niet alleen gebruikt om de naadloze werking van de SurgeryBooking.com-website te waarborgen, maar ook om gedetailleerde analyses van het verkeer uit te voeren en voor reclamedoeleinden.

In het bijzonder dragen deze cookies bij aan de optimalisatie van de gebruikerservaring op SurgeryBooking.com. De verscheidenheid aan functies die door cookies wordt vervuld, wordt verder uitgelicht in de aankomende secties van onze Privacyverklaring. Hierin zullen we gedetailleerd ingaan op hoe we deze cookies toepassen en welke specifieke doeleinden ze dienen, terwijl we uw privacy en gebruikerservaring centraal stellen.

Cookieverklaring

2.2 Analytics
Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om uw ervaring op SurgeryBooking.com te verbeteren, maken we gebruik van Analytics-tools, waaronder bijvoorbeeld. Deze tools stellen ons in staat geanonimiseerde gegevens te verzamelen en te analyseren over hoe gebruikers interageren met ons platform.Het gebruik van Analytics heeft meerdere doeleinden. Allereerst streven we naar het optimaliseren van de gebruikerservaring door het gedrag van gebruikers te analyseren. Hierdoor kunnen we inzicht krijgen in patronen en voorkeuren, wat leidt tot aanpassingen en verbeteringen van ons platform. Bovendien streven we naar het bieden van relevante inhoud en diensten op basis van gebruikersvoorkeuren. Door te begrijpen hoe onze gebruikers onze platforms gebruiken, kunnen we inhoud beter afstemmen op individuele behoeften en een meer gepersonaliseerde ervaring bieden.

Het gebruik van Analytics gebeurt volgens strikte privacyrichtlijnen. Alle verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en op een veilige manier behandeld, met volledige eerbiediging van de privacy van onze gebruikers.

2.3 Marketing
Wij benutten persoonsgegevens op SurgeryBooking.com voor marketingdoeleinden met als voornaamste doel uw gebruikerservaring te verrijken en u te voorzien van relevante informatie. We kunnen voor marketingdoeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

. NAW Gegevens
. Email en telefoonnummer gegevens
. Demografische gegevens
. Boeking- en transactiegegevens
. Beoordeling(en)
. Campagnegegevens
. Apparaat-ID
. Cookie- en technologiegegevens

2.4 Consultaanvraag
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw consultaanvraag. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw consultaanvraag te verwerken en te bevestigen. Uw gegevens, waaronder de details van uw consultaanvraag, stellen ons in staat om de aanvraag nauwkeurig te verwerken

Deze informatie biedt ook de mogelijkheid voor ons of een eventuele partnerkliniek om, indien nodig, contact met u op te nemen. Tijdens de consultaanvraag kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

. Naam
. Adresgegevens
. Contactgegevens
. Consultgegevens

2.5 Boeking
Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het plaatsen van uw boeking. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw boeking te verwerken en te bevestigen. Uw gegevens, waaronder de details van uw boeking, stellen ons in staat om de aanvraag nauwkeurig te verwerken

Deze informatie biedt ook de mogelijkheid voor ons of een eventuele partnerkliniek om, indien nodig, contact met u op te nemen. Bij het aanmaken van een kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

. Naam
. Adresgegevens
. Contactgegevens
. Boekinggegevens
. Boekings- en transactiegegevens
. Betalingsgegevens

2.6 Beoordeling kliniek/consult/boeking
Na het indienen van uw consult- of boekingsaanvraag, kan het zijn dat we u vragen om feedback achter te laten over de kliniek. Daarnaast bieden we u de gelegenheid om zelf een beoordeling over een kliniek in te dienen. De verwerking van uw persoonlijke gegevens in dit proces is gebaseerd op uw toestemming of is noodzakelijk om een overeenkomst met u na te komen of te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

SurgeryBooking B.V. handelt de persoonsgegevens af die u verstrekt bij het indienen van een beoordeling. U kunt op elk moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. De volgende persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt bij het plaatsen van een beoordeling over een kliniek:

. Naam
. Contactgegevens
. Consult- of boekingsgegevens

Beoordeling
Houd er rekening mee dat als uw beoordeling wordt gepubliceerd, deze samen met uw voornaam beschikbaar kan worden gesteld aan gebruikers van SurgeryBooking B.V.

2.7 Klantenservice
Wanneer u in contact komt met onze klantenservice, maken we gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden of uw klacht af te handelen. In het kader van gespreksopnames kunnen we ook persoonsgegevens verzamelen om klantenservice te bieden, waaronder het onderzoeken en behandelen van zorgen van gebruikers, en om de reacties en processen van onze klantenservice te monitoren en te verbeteren.

De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de omstandigheden en kan gebaseerd zijn op uw toestemming, de noodzaak om een contract met u na te komen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van de klantenservice:

. Naam
. Contactgegevens
. NAW Gegevens
. Consult- of boekingsgegevens
. Betalingsgegevens (indien van toepassing)
. Opmerkingen (indien van toepassing)
. Inhoud van correspondentie tussen u en de klantenservice

2.8 Fraude
We zetten ook persoonsgegevens in om fraude en andere vormen van misbruik op en via onze diensten te voorkomen. De verwerking van deze gegevens kan afhankelijk van de omstandigheden gebaseerd zijn op uw toestemming, de noodzaak om een contract met u na te komen, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met het oog op fraudepreventie kunnen we de volgende persoonsgegevens verwerken:

. Naam
. Contactgegevens
. NAW Gegevens
. Consult- of boekingsgegevens
. Betalingsgegevens (indien van toepassing)
. Informatie over het gebruikte apparaat
. IP-adres
. Browser-informatie

2.9 Aanvullende doeleinden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden. Indien we van plan zijn om de verstrekte gegevens voor een ander doel te gebruiken, zullen we passende maatregelen nemen om u op de hoogte te stellen. Deze informatie zal in overeenstemming zijn met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Het kan onder meer gaan om de aard van de gegevens, de beoogde verwerkingsdoeleinden, en eventuele impact op uw rechten en vrijheden.

In verschillende situaties kunnen we een beroep doen op uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Evenzo kunnen we aangeven dat de verwerking noodzakelijk is om een contract met u na te komen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Deze benadering is afhankelijk van de specifieke omstandigheden en wettelijke vereisten die van toepassing zijn. We streven ernaar transparant te zijn en u de nodige informatie te verstrekken, zodat u volledig op de hoogte bent van het gebruik van uw persoonsgegevens en de juridische grondslagen die daarbij van toepassing zijn.

3. Delen van uw persoonsgegevens

Bij SurgeryBooking B.V. erkennen we het belang van transparantie en privacybescherming bij het delen van uw persoonsgegevens. In bepaalde situaties delen we uw gegevens met derden om de door u gevraagde diensten te leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit delen van informatie is gebaseerd op de noodzaak om een contract met u na te komen, wettelijke verplichtingen na te leven, of wanneer het in ons legitieme belang is. Wanneer we uw persoonsgegevens delen met derden, eisen we van hen dat ze deze gegevens beschermen volgens de normen uiteengezet in onze Privacyverklaring. We nemen passende maatregelen, in overeenstemming met de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, om ervoor te zorgen dat hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd.

3.1 Delen van uw persoonsgegevens met klinieken
Bij SurgeryBooking B.V. begrijpen we dat het delen van uw persoonsgegevens een gevoelige kwestie is, vooral bij het aanvragen van een consult of boeking. Wanneer u een consult of boeking aanvraagt via onze diensten, delen wij bepaalde persoonsgegevens met de betreffende kliniek. Deze gegevensuitwisseling is cruciaal om de gevraagde diensten te faciliteren en te voldoen aan de wederzijdse contractuele verplichtingen tussen u en de kliniek. Het delen van informatie draagt bij aan een vlotte afhandeling van uw aanvraag en zorgt ervoor dat de kliniek volledig op de hoogte is van uw behoeften.

De persoonsgegevens die we delen met klinieken bij het aanvragen van een consult of boeking omvatten:

. Uw naam: om u correct te identificeren en te registreren voor de gevraagde diensten.
. Contactgegevens: zodat de kliniek met u kan communiceren met betrekking tot uw aanvraag.
. Consult- of boekingsgegevens: informatie over de aard van het consult of de boeking, waaronder datum, tijd, en specifieke vereisten.
. Eventuele aanvullende informatie: afhankelijk van de aard van de medische diensten, kan aanvullende informatie nodig zijn voor een effectieve behandeling.

3.2 Delen van uw persoonsgegevens met derden
In bepaalde situaties delen wij uw gegevens met derden. Wij stellen eisen aan bedrijven binnen onze groep en derden om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens beschermen volgens de standaarden die uiteengezet zijn in deze Verklaring. Wij treffen passende maatregelen, gebaseerd op de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, om een gelijk niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen.

Bovendien kunnen wij uw gegevens delen met andere derden wanneer dit passend of vereist is volgens de geldende wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden bij een gerechtelijk bevel, een verzoek van een gerechtelijke instantie, of wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Externe verwerkingsverantwoordelijken in dergelijke gevallen kunnen bijvoorbeeld rechtshandhavingsinstanties zijn.

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de volgende partijen:

. Softwareaanbieders, zoals leveranciers van software, hosting, applicatieondersteuning, levering, logistiek, en informatiebeveiliging.
. Derde partijen die verschillende activiteiten uitvoeren ter promotie, marketing of ondersteuning van onze diensten. Dit omvat onder andere socialemediaplatforms zoals Facebook, externe klantenservicemedewerkers, marketingdienstverleners, eCRM-partners die onze marketing-e-mails en pushmeldingen beheren, partners die u sms-berichten sturen wanneer uw bestelling onderweg is, en bezorgbedrijven die de bestelling bij u afleveren.
. Uitvoerende partners.
. Verkopers, betalings- en kaartserviceproviders.
. Klanttevredenheids- en/of marktonderzoeksbedrijven.
. Professionele adviseurs.
. Potentiële kopers.
. Elke andere derde partij, mits u hiervoor uw toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking.

4. Rechten, vragen of klachten

Bij SurgeryBooking B.V. erkennen we uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hechten we waarde aan transparantie. In dit hoofdstuk beschrijven we uw rechten, hoe u vragen kunt stellen over uw gegevens en wat te doen in geval van klachten.

4.1 Uw rechten
Als gebruiker heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op:

. Toegang tot uw gegevens
. Verwijdering van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden
. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens

4.2 Vragen en verzoeken
Indien u vragen heeft over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We zullen uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden en u ondersteunen bij verzoeken met betrekking tot uw gegevens.

4.3 Klachten
Als u ontevreden bent over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw rechtsgebied. We moedigen echter aan om eerst contact met ons op te nemen, zodat we uw zorgen kunnen begrijpen en proberen op te lossen.

We streven ernaar om uw persoonsgegevens te beschermen en uw rechten te respecteren. Uw feedback is waardevol en helpt ons onze diensten voortdurend te verbeteren.

5. Beveiliging

Bij SurgeryBooking B.V. is de bescherming van uw persoonsgegevens een prioriteit. We erkennen het belang van een robuust beveiligingsframework om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. SurgeryBooking B.V. neemt actief maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maken we gebruik van geavanceerde versleutelingstechnologieën tijdens gegevensoverdracht en -opslag. Dit zorgt ervoor dat uw informatie veilig wordt verwerkt, zelfs wanneer deze wordt overgedragen tussen verschillende systemen.

Toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft om specifieke taken uit te voeren. We implementeren sterke toegangscontrolemaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot relevante gegevens.

Wij moedigen u aan om actief bij te dragen aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Houd uw inloggegevens vertrouwelijk, meld verdachte activiteiten en neem contact met ons op als u vragen hebt over de beveiliging van uw gegevens.

Bij SurgeryBooking B.V. nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden bewaard. Onze voortdurende inzet voor gegevensbeveiliging weerspiegelt ons streven om een betrouwbare en veilige omgeving te bieden voor uw gezondheidsgerelateerde diensten.